top of page

Telerau ac Amodau Defnyddio'r Wefan - Cyfeiriadur Busnesau Lleol Powys

Website Terms and Conditions of Use - Powys Local Business Directory

How we use your data for the Powys Local Business Directory.

The Powys Local Business Directory is an online resource for

local companies to display their contact details and list their products and services. It is also a useful resource for organisations outside of the county borough to source local suppliers and contacts.

The directory lists businesses based in the County of Powys only - it is a free service provided by the Regeneration Service at Powys County Council. 

When you register your business, you will have the option to receive the latest updates on funding available, business events and seminars and monthly updates through our digital bulletin; Powys Business E-News Service organised by Powys County Council's Regeneration Service.  

The information that you provide will be used as indicated to promote your business to the public through the Grow in Powys Website. This will include Your :

 • Business Name

 • Business Address

 • Email Address

 • Telephone Number

 • Website address

 • Your business category description

The details that businesses and organisations provide will be published at the discretion of Powys County Council.  Incomplete entries may not be published. Business description categories may be amended by the site administrator  to ensure consistency of information provided through the website.

The website is available to Powys residents and businesses paying National Non Domestic Rates (NNDR) in Powys.

We collect the minimum of information from you to deliver the Business Directory service. We review the data that we hold every two years and remove inactive subscribers. In the event that subscribers no longer wish to participate in the service, or view their information then this can be done by contacting the regeneration service using the following contact details:


Powys Local Business Directory
Regeneration and Regulatory Services,
Powys County Council,
County Hall,
Spa Road East,
Llandrindod Wells,
Powys, LD1 5LG.

Email: Regeneration@powys.gov.uk
Phone: 01597 827657


We use our website provider ,Wix, to publish your directory information using a sandbox database sytem. The sign up service is provided through our mail service provider Mailchimp which is used to to collect subscription details and the relevant information (above).

 

To operate the service it will be necessary from time to time to send update information and necessary service notifications to you. We may also use the @powys.gov.uk email facility to contact you directly on matters related to your subscription. In dealing with specific requests/ enquiries or changes we may also need to contact you by telephone.  

The information that we collect from you is used for the following reason;

 • We require your email address to communicate with you.

 • We require your name to personalise content and communicate.

 • We require your business name to identify your business and establish legitimate interest.

 • We need to understand your business sector activity to help us where appropriate tailor the event format for users.

 • We require your address to understand geographic demand for planning future event locations.

 • We require your language preference in order that we can provide the service in the language of your choice.

 • We will monitor subscriber accounts to understand use patterns and develop our service to meet the needs of our users.

 • We will use the information to produce aggregated anonymised statistical research that will support our economic development activity, eg, to support funding bids to Welsh Government for strategic regeneration projects in Powys. Your personal data will not be shared in this context.


The data that you consent for us to publish is in the public domain and will be accessible to third parties.


The data controller is Powys County Council:


Data Protection Officer:
The council's Data Protection Officer can be contacted by email at Information.Compliance@powys.gov.uk  and by phone at 01597 826400


Contact Details for the council:
Powys County Hall
Spa Road East
Llandrindod Wells
Powys
LD1 5LG
Email: customer@powys.gov.uk
Telephone: 01597 826000

Sut y byddwn yn defnyddio’ch data ar gyfer gwasanaeth Cyfeiriadur Busnes Lleol Powys

Gwasanaeth Adfywio Cyngor Sir Powys sy’n trefnu digwyddiadau rhwydweithio Gwell Busnes Powys.

Ychydig o wybodaeth fyddwn yn ei gasglu gennych chi i drefnu’r digwyddiadau Rhwydweithio Busnes.  Mae natur y digwyddiadau hyn yn golygu y byddwn angen y wybodaeth i gynnig gwasanaeth cadw lle a hefyd i roi gwybod i fusnesau am ddigwyddiadau sydd ar y gweill.  Byddwn yn adolygu’r data hyn bob dwy flynedd ac yn dileu unrhyw danysgrifwyr segur.  Os na fydd tanysgrifwyr am barhau i dderbyn gwybodaeth, neu am ganslo archeb, neu am weld eu gwybodaeth, mae’n bosibl gwneud hyn trwy gysylltu â’r gwasanaeth adfywio.  Mae’r manylion cyswllt fel a ganlyn:


Rhwydwaith Gwella Busnes Powys

Gwasanaethau Adfywio a Rheoleiddio,

Cyngor Sir Powys,

Neuadd y Sir,

Spa Road East,

Llandrindod,

Powys, LD1 5LG.

Ebost: Regeneration@powys.gov.uk
Ffôn: 01597 827657

Rydym yn defnyddio Wix, cwmni darparu’r wefan ar gyfer gwasanaeth cadw lle ac i anfon gwybodaeth i chi am ddigwyddiadau.  O dro i dro, byddwn hefyd yn defnyddio’r system e-bost @powys.gov.uk i gysylltu â chi’n uniongyrchol ar faterion yn ymwneud â’ch archeb.  Fe allwn gysylltu â chi dros y ffôn neu ar e-bost os bydd rhaid canslo, neu i ddelio â cheisiadau neu gwestiynau penodol.

Rydym yn defnyddio’r wybodaeth rydym yn ei chasglu gennych at y dibenion canlynol:

 • Mae angen i ni wybod eich cyfeiriad e-bost er mwyn cyfathrebu â chi;

 • Mae angen eich enw arnom i roi gwedd bersonol ar y cynnwys rydym yn anfon atoch ac i gyfathrebu â chi;

 • Mae angen enw eich busnes arnom i adnabod eich busnes a sefydlu cysylltiad a budd cyfreithlon;

 • Mae angen i ni ddeall y math o fusnes sydd gennych i’n helpu ni deilwra’r math o ddigwyddiadau i ddefnyddwyr.

​​

 • Mae angen eich cyfeiriad arnom i ddeall y galw daearyddol wrth gynllunio digwyddiadau i’r dyfodol.

​​

 • Mae rhaid i ni wybod pa iaith sydd orau gennych fel y gallwn gynnig y gwasanaeth yn eich dewis iaith;

​​

 • Byddwn yn monitro cyfrifon tanysgrifwyr i ddeall patrymau defnyddio ac i ddatblygu ein gwasanaeth i ateb anghenion ein defnyddwyr.

​​

 • Fe ddefnyddiwn ni’r wybodaeth i gynhyrchu ymchwil ystadegol dienw cyfanredol. Bydd hyn yn cynorthwyo ein gwaith datblygu economaidd, e.e. cefnogi cynigion cyllido i Lywodraeth Cymru ar gyfer prosiectau adfywio strategol ym Mhowys. Ni fyddwn yn rhannu’ch data personol. Ni fyddwn yn rhannu eich data personol yn y cyd-destun hwn.


Byddwn hefyd yn rhoi’r dewis canlynol i chi:

 • Rhannu eich manylion cyswllt gyda phartneriaid a phawb arall sy’n bresennol yn y digwyddiadau penodol er mwyn rhwydweithio pellach.

 • Y cyfle i gofrestru a rhannu eich manylion cyswllt gyda Gwasanaeth Cyfeiriadur Busnes y Cyngor.        

 

Cyngor Sir Powys yw’r rheolwr data.

Swyddog Amddiffyn Data:
Gallwch chi gysylltu â Swyddog Amddiffyn Data’r Cyngor yn uniongyrchol trwy e-bost:
Information.Compliance@powys.gov.uk ac ar y ffôn: 01597 826400.

Manylion cyswllt y Cyngor:
Neuadd y Sir
Spa Road East
Llandrindod, 
Powys

​LD1 5LG
e-bost: customer@powys.gov.uk 
Ffôn: 01597 826000

bottom of page