top of page

Rhwydwaith Tyfu Powys – Digwyddiadau Rhwydweithio Busnes

Craig y Nos.jpg

Cyfle gwych ar gyfer eich busnes

Dewch draw i’ch digwyddiad agosaf a chwrdd â pherchnogion busnes eraill mewn lleoliad cyfeillgar ac anffurfiol.  Dewch i greu cysylltiadau, rhannu gwybodaeth a dysgu o brofiad eraill.

Trefnir y sesiynau gan Dîm Adfywio Cyngor Sir Powys ac mae yna siaradwyr yn y digwyddiadau i’ch hysbysu am y datblygiadau a chyfleoedd diweddaraf ar gyfer y dyfodol.  Gallwch ddarganfod yr hyn sy’n digwydd yn eich ardal a dweud eich dweud.  Bydd hefyd ystod o asiantaethau ar gael i gynnig cyngor ac arbenigedd am ddim i helpu eich busnes.  Os ydych chi am glywed y diweddaraf cofrestrwch nawr gyda Tyfu ym Mhowys (Am ddim).

Derbyn y newyddion diweddaraf am gefnogaeth sydd ar gael i fusnesau Powys.  Gallwch gofrestru i dderbyn y Newyddion Digwyddiadau Busnes misol am ddim, neu ein dilyn ni ar gyfryngau cymdeithasol trwy Facebook, Twitter a Youtube. Mae hyd yn oed cyfle i hyrwyddo eich busnes am ddim trwy Gyfeiriadur Busnesau Lleol Powys (dewisol).

GiP News Facebook.jpg

Sut i gysylltu â ni/ For further information please email: regeneration@powys.go.uk

bottom of page