top of page

Ymgynghoriad ar Gael Gwared ar Ffonau Talu BT (Powys) 2019

Mae Ffonau Talu BT wedi hysbysu Cyngor Sir Powys o'u bwriad i gael gwared ar rai ffonau talu yn y Sir.  Er mwyn sicrhau bod y gymuned leol yn gwbl ymwybodol o hyn mae BT wedi gosod hysbysiadau ymgynghori ar yr holl ffonau talu perthnasol.  Mae’r rhestr o ffonau talu dan sylw isod.

Mae’r broses o gael gwared ar y ffonau yn cael ei reoleiddio gan Ofcom, a Chyngor Sir Powys yw'r Sefydliad Cyhoeddus Lleol enwebedig a fydd yn derbyn ymatebion gan gymunedau lleol ar gyfer yr ymarfer ymgynghori.  Yn dilyn yr ymgynghoriad bydd y Cyngor yn anfon argymhellion ymlaen at BT a'r Adran Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon.

Mae BT wedi datgan bod y defnydd cyffredinol o ffonau talu wedi gostwng dros 90 y cant yn y degawd diwethaf ac mae'r angen i ddarparu ffonau talu i'w defnyddio mewn sefyllfaoedd brys yn lleihau drwy'r amser, gydag o leiaf 98 y cant o'r DU yn derbyn gwasanaeth 3G neu 4G . Mae hyn yn bwysig oherwydd cyn belled â bod y rhwydwaith ar gael, mae bellach yn bosibl ffonio'r gwasanaethau brys, hyd yn oed pan nad oes credyd neu os nad yw’r rhwydwaith ar gael oddi wrth eich darparwr ffôn symudol eich hun.

Efallai y byddwch hefyd am ystyried adroddiad diweddar Ofcom ar fforddiadwyedd a oedd yn nodi nad yw'r rhan fwyaf o bobl yn gweld ffonau talu yn hanfodol i'r rhan fwyaf o ddefnyddwyr yn y rhan fwyaf o amgylchiadau - http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/research/affordability/affordability_report.pdf

Ar 14 Mawrth 2006, cyhoeddodd Swyddfa Gyfathrebu (Ofcom) datganiad yn dilyn eu hadolygiad o wasanaethau cyffredinol yn 2005 o’r farchnad Telathrebu, sy'n cynnwys y gofyn i ddarparu ffonau talu i ddiwallu anghenion rhesymol.  Roedd rhan o'r datganiad hwnnw wedi diwygio ein rhwymedigaethau o ran cael gwared ar y gwasanaeth ffonau talu: https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0021/34266/statement.pdf

Mae'r broses ymgynghori hon hefyd yn rhoi cyfle i gymunedau lleol fabwysiadu blwch ffôn talu ‘treftadaeth’ coch traddodiadol i greu ased y gall pobl leol ei fwynhau. Mae'n hawdd iawn ei wneud ac mae'n costio £1 yn unig (cliciwch ar y ddolen botwm uchod).  Mae'r Cyngor yn gofyn am eich barn i'w ystyried fel rhan o'r broses hon.

Mae’r Cyngor yn gwahodd eich barn i’w hystyried fel rhan o’r broses yma. Os ydych yn dymuno anfon ymateb i’w ystyried,
chwiliwch am gyfeiriad y rhif ffôn talu perthnasol a’i leoliad yn y rhestr isod. Gallai ymatebion gytuno i ni dynnu’r ffôn yn ôl,
gwrthwynebu gan gynnwys rhesymau, neu ddangos bod y gymuned yn dymuno mabwysiadu’r ciosg at ddibenion amgen.

Yn dilyn y cyfnod ymgynghori cychwynnol a ddaeth i ben 30/09/2020, ystyriwyd yr ymatebion a pharatowyd penderfyniad
drafft. Gofynnir nawr am sylwadau pellach ar y penderfyniad drafft ar gyfer y cam nesaf o’r ymgynghoriad.


Y dyddiad terfynol ar gyfer derbyn sylwadau yw canol nos, 30/10/2020.


 

Gellir gweld y canllawiau llawn ar y broses o gael gwared ar y ffonau talu fel a ganlyn:

> Canllawiau Ofcom

ac mae crynodeb ar gael yma:

> Crynodeb o Ganllawiau Ofcom

Adran 49(4) y Ddeddf Gyfathrebu 2003:
Gellir lawrlwytho copi o’r hysbysiad drafft a gyhoeddwyd o’r lleoliad canlynol
Y Lleoliadau Ail
Gam o’r Ymgynghoriad ar y Penderfyniad Drafft:
Ref No
Rhif Ffon
Cyfeiriad
Cod post
Postio Wedi'i gwblhau
Nifer y galwadau yn y 12 mis diwethaf
51
01686430200
PCO1 TREFEGLWYS CAERSWS
SY17 5PH
04/07/2019
4
52
01686625876
PCO PCO1 CANAL ROAD NEWTOWN
SY16 2JN
04/07/2019
4
53
01686626490
O/S PRYCE JONES BUILDINGS PCO1 STATION ROAD NEWTOWN
SY16 1BE
04/07/2019
175
54
01686626733
PCO PCO1 LLANIDLOES ROAD NEWTOWN
SY16 1EP
04/07/2019
33
55
01686650200
PCO1 TREGYNON NEWTOWN
SY16 3EH
04/07/2019
26
56
01686650293
ADJ BETTWS COMMUNITY CENTRE PCO1 BETTWS CEDEWAIN NEWTOWN
SY16 3LG
04/07/2019
28
57
01686688200
PCO PCO1 MAIN STREET CAERSWS
SY17 5ET
04/07/2019
17
58
01691828200
OPP SUN HOTEL PCO1 LLANSANTFFRAID
SY22 6SU
03/07/2019
12
59
01691828422
LLANFECHAN VILLAGE PCO1 LLANSANTFFRAID
SY22 6SU
03/07/2019
1
60
01691860266
PCO1 PEN-Y-GARNEDD OSWESTRY
SY10 0AS
03/07/2019
16
61
01691870238
PCO1 LLANWDDYN OSWESTRY
SY10 0LZ
03/07/2019
33
62
01873810451
PCO PCO1 LLANGATTOCK CRICKHOWELL
NP8 1PH
07/07/2019
25
63
01873810474
WAYLEAVE PP667 PCO1 LLANBEDR CRICKHOWELL
NP8 1SR
07/07/2019
5
64
01874638155
638155 SENNYBRIDGE VILLAGE PCO1 HIGH STREET SENNYBRIDGE BRECON
LD3 8PG
07/07/2019
11
65
01874676211
PCO PCO1 TALYBONT-ON-USK BRECON
LD3 7YS
07/07/2019
12
66
01874676220
PCO PCO1 TALYBONT-ON-USK BRECON
LD3 7YX
07/07/2019
1
67
01874730298
PCO PCO1 DYFFRYN CRAWNON LLANGYNIDR CRICKHOWELL
NP8 1NU
07/07/2019
79
68
01874730377
PCO PCO1 COED-YR-YNYS ROAD LLANGYNIDR CRICKHOWELL
NP8 1NA
07/07/2019
5
69
01938553332
PCO PCO1 GUILSFIELD WELSHPOOL
SY21 9NJ
02/07/2019
167
70
01938553493
PCO PCO1 ERW WEN WELSHPOOL
SY21 7HG
02/07/2019
21
71
01938570221
PCO PCO1 MIDDLETOWN WELSHPOOL
SY21 8EN
02/07/2019
26
72
01938570231
PCO PCO1 CRIGGION SHREWSBURY
SY5 9AZ
02/07/2019
0
73
01938820250
PCO LLWYDIARTH POST OFFICE LLANGADFAN WELSHPOOL
SY21 0QG
03/07/2019
16
74
01938820298
PCO PCO1 FOEL WELSHPOOL
SY21 0NS
04/07/2019
0
75
01938820361
PCO PCO1 LLANGADFAN WELSHPOOL
SY21 0QG
03/07/2019
1
76
01938850200
PCO PCO1 CASTLE CAEREINION WELSHPOOL
SY21 9AL
03/07/2019
9
77
01982553011
ROYAL WELSH AGRICULTURAL SOCIETY LLANELWEDD BUILTH WELLS
LD2 3SY
05/07/2019
4
78
01982560259
PCO PCO1 LLANEGLWYS BUILTH WELLS
LD2 3BQ
06/07/2019
0
79
01982560657
PCO PCO1 ABEREDW BUILTH WELLS
LD2 3SQ
05/07/2019
2
80
01982570232
WAYLEAVE PP746 PCO1 ABEREDW BUILTH WELLS
LD2 3UR
05/07/2019
0
1
01497820321
PCO1 GLASBURY HEREFORD
HR3 5NP
07/07/2019
5
2
01497820649
PCO1 BROAD STREET HAY-ON-WYE HEREFORD
HR3 5DB
06/07/2019
95
3
01497820687
PCO PCO1 LLANIGON HEREFORD
HR3 5QA
07/07/2019
0
4
01497831212
PCO1 BRILLEY HEREFORD
HR3 6JB
06/07/2019
4
5
01497847200
PCO1 LLOWES HEREFORD
HR3 5JA
06/07/2019
0
6
01497847201
PCO1 GLASBURY HEREFORD
HR3 5NW
06/07/2019
0
7
01497847209
O/S GARDEN CENTRE PCO1 GLASBURY HEREFORD
HR3 5NW
06/07/2019
1
8
01497847365
PCO1 GLASBURY HEREFORD
HR3 5LT
06/07/2019
0
9
01497847384
PCO1 FFYNNON GYNYDD HEREFORD
HR3 5LX
06/07/2019
0
10
01497851200
PCO1 PAINSCASTLE BUILTH WELLS
LD2 3JL
06/07/2019
5
11
01547528393
PCO PCO1 RADNOR DRIVE KNIGHTON
LD7 1HN
05/07/2019
77
12
01547528483
O/S POST OFFICE PCO1 KNUCKLAS KNIGHTON
LD7 1PP
05/07/2019
23
13
01547550239
PCO1 BLEDDFA KNIGHTON
LD7 1PA
05/07/2019
0
14
01588620211
PCO PCO1 CHURCH STOKE MONTGOMERY
SY15 6AG
05/07/2019
0
15
01591610218
PCO PCO1 LLANWRTYD WELLS
LD5 4RR
06/07/2019
24
16
01591610312
WAYLEAVE PP536 PCO1 ABERGWESYN LLANWRTYD WELLS
LD5 4TP
05/07/2019
7
17
01591620241
PENBUALLT PCO1 LLANGAMMARCH WELLS
LD4 4DH
05/07/2019
1
18
01591620607
CAPEL RHOS PCO1 LLANAFANFAWR BUILTH WELLS
LD2 3LW
05/07/2019
0
19
01591620611
NEAR THE POST OFFICE PCO1 LLANGAMMARCH WELLS
LD4 4DH
05/07/2019
23
20
01597810214
PCO PCO1 CLAERWEN VALLEY RHAYADER
LD6 5HF
05/07/2019
0
21
01597810359
PCO PCO1 ELAN VALLEY RHAYADER
LD6 5HN
05/07/2019
24
22
01597810378
GREEN GARDENS PCO1 EAST STREET RHAYADER
LD6 5DR
05/07/2019
14
23
01597810411
ELAN VILLAGE PCO1 RHAYADER
LD6 5HH
05/07/2019
0
24
01597822692
PCO RIDGEBOURNE HOUSE WELLINGTON ROAD LLANDRINDOD WELLS
LD1 5NB
05/07/2019
48
25
01597822891
PCO PCO1 HOWEY LLANDRINDOD WELLS
LD1 5PT
05/07/2019
10
26
01597823041
PCO PCO1 TREMONT ROAD LLANDRINDOD WELLS
LD1 5BH
05/07/2019
76
27
01597851193
O/S VILLAGE HALL LLANDEWY PCO2 LLANDRINDOD WELLS
LD1 5NY
05/07/2019
0
28
01597851250
PCO PCO1 GUIDFA MEADOWS CROSSGATES LLANDRINDOD WELLS
LD1 6RY
05/07/2019
15
29
01639730209
PCO PCO1 ABERCRAVE SWANSEA
SA9 1SP
07/07/2019
11
30
01639730211
PCO PCO1 PENYCAE SWANSEA
SA9 1GP
07/07/2019
0
31
01639730270
PCO PCO1 YNYSWEN PENYCAE SWANSEA
SA9 1YT
11/07/2019
0
32
01639830639
PCO PCO1 HEOL TWRCH LOWER CWMTWRCH SWANSEA
SA9 2TD
07/07/2019
36
33
01639842130
PCO PCO1 COMMERCIAL STREET YSTRADGYNLAIS SWANSEA
SA9 1HD
07/07/2019
46
34
01639842176
PCO PCO1 GLANRHYD ROAD YSTRADGYNLAIS SWANSEA
SA9 1AU
07/07/2019
0
35
01639843274
PCO PCO1 MIN Y RHOS YSTRADGYNLAIS SWANSEA
SA9 1QR
07/07/2019
7
36
01650511200
CWN CEIRIG PCO1 CEMMAES ROAD MACHYNLLETH
SY20 8JZ
04/07/2019
0
37
01650511269
WAYLEAVE PP1000 PCO1 CEMMAES ROAD MACHYNLLETH
SY20 8JZ
04/07/2019
0
38
01650511296
ABERCEGIR PCO1 CEMMAES ROAD MACHYNLLETH
SY20 8JZ
04/07/2019
27
39
01650511311
CEMMAES VILLAGE PCO1 CEMMAES MACHYNLLETH
SY20 9PR
04/07/2019
2
40
01650521200
PCO TELEPHONE EXCHANGE LLANBRYNMAIR
SY19 7AA
04/07/2019
5
41
01650521311
PANDY P.O PCO1 LLANBRYNMAIR
SY19 7DY
04/07/2019
0
42
01650521312
PCO PCO1 PENNANT LLANBRYNMAIR
SY19 7BH
11/07/2019
3
43
01654702817
O/S WYNSTAY ARMS HOTEL PCO1 HEOL MAENGWYN MACHYNLLETH
SY20 8AE
04/07/2019
284
44
01654703106
PCO PCO1 BRYNYGOG MACHYNLLETH
SY20 8HL
04/07/2019
43
45
01686412211
PCO PCO1 TAN HINON LLANIDLOES
SY18 6PR
04/07/2019
0
46
01686412227
PCO1 LLIDIARTYWAUN LLANIDLOES
SY18 6JT
04/07/2019
0
47
01686412453
PCO1 OAKLEY PARK LLANIDLOES
SY18 6LR
04/07/2019
0
48
01686412504
PCO1 DOLWEN LLANIDLOES
SY18 6LL
04/07/2019
0
49
01686412593
PCO1 CWMBELAN LLANIDLOES
SY18 6RH
04/07/2019
0
50
01686420200
PCO1 TREMYNODDFA CARNO CAERSWS
SY17 5LJ
04/07/2019
5
Gellir gweld map yn dangos y lleoliadau cod post hyn yn:  Lleoliadau Ffonau Talu

Gallwch anfon ymatebion i’r ail ymgynghoriad dros e-bost neu drwy’r post:

Ebost: alan.davies2@powys.gov.uk

 

Post:

Ymgynghoriad ar Gael Gwared ar Ffonau Talu BT 2019

Alan Davies
Swyddog Datblygu Economaidd/ Economic Development Officer
Adfywio/ Regeneration
Cyngor Sir Powys County Council
Neuadd y Sir/ County Hall,
Spa Road East,
Llandrindod Wells,
Powys
LD1 5LG

Am ragor o wybodaeth am yr ymgynghoriad ffoniwch Alan Davies ar 01597 827656/ 07870 835862 

bottom of page