top of page

Iau, 31 Ion

|

The Senedd

Dirprwyaeth Fasnach Tyfu Canolbarth Cymru yn y Senedd

Bydd arweinwyr Cyngor Sir Powys a Chyngor Sir Ceredigion yn ymweld â’r Senedd ar 31 Ionawr 2019 fel rhan o’r Ddirprwyaeth Fasnach Tyfu Canolbarth Cymru. Noddwyd y digwyddiad gan Aelodau’r Cynulliad Rhanbarth y Canolbarth gan gynnwys Russell George, Kirsty Williams, ac Elin Jones.

Cyfnod cofrestru ar ben
Gweld digwyddiadau eraill
Dirprwyaeth Fasnach Tyfu Canolbarth Cymru yn y Senedd
Dirprwyaeth Fasnach Tyfu Canolbarth Cymru yn y Senedd

Time & Location

31 Ion 2019, 10:00 – 15:00

The Senedd, Cardiff Bay Link Road, Cardiff CF10 4PZ, UK

About the event

Bydd dirprwyaeth fasnach o fusnesau Canolbarth Cymru’n ymweld â Llywodraeth Cymru yn adeilad y Senedd, Bae Caerdydd i hybu economi Canolbarth Cymru. Bydd yn gyfle i ddangos ein diwydiant a chreu cysylltiadau â busnesau.

Bydd yn agor am 10.00 am gydag arddangosfa o’r gwahanol ddiwydiannau a’r cyfleoedd i fuddsoddi. Bydd yna ginio rhwydweithio rhwng 12.00 a 14.00 gyda siaradwyr gwadd sy’n cynnwys Ken Skates AC, Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth; Cynghorydd Elen ap Gwyn, Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion a’r Cynghorydd Rosemarie Harris, Arweinydd Cyngor Sir Powys. Bydd yn para tan 15.00 awr.

Bydd y diwrnod am ddim ac rydym yn annog busnesau Canolbarth Cymru a ledled Cymru a’r De i ddod draw.

Share this event

bottom of page