Llun, 30 Gorff | The Castle of Brecon Hotel

Digwyddiadau ymgynghori GMW Consultation event please book with Llandrindod Event 1st August 2018, 7pm

Registration is Closed
Digwyddiadau ymgynghori GMW Consultation event please book with Llandrindod Event 1st August 2018, 7pm

---

30 Gorff 2018 19:00 – 21:00
The Castle of Brecon Hotel, The Castle of Brecon Hotel, Castle Square, Brecon LD3 9DB, UK

About The Event

30 Gorffennaf, 19:00 – 21:00

Mae angen barn busnesau Canolbarth Cymru ar ddyfodol economi’r ardal a mesurau i hybu twf. Bydd yr Ymgynghorwyr AECOM yn gofyn barn busnesau ar faterion megis cysylltedd digidol, cymorth i fusnesau, seilwaith trafnidiaeth a sgiliau er mwyn nodi beth sy’n atal twf a’r cyfleoedd am dwf yn yr ardal. Dewch draw i leisio barn yn ein digwyddiadau ymgynghori Powys.

30 July 2018; 19:00 - 21:00

Mid Wales businesses are being encouraged for their views on the future of the region’s economy and what can be done to boost growth. The Partnership are asking business for views on issues such as digital connectivity, business support, transport infrastructure and skills, to identify opportunities for growth in the region. Come along and share your views at our Powys consultation events.

Registration is Closed

Share This Event

© Grow In Powys 2020