top of page

Rhwydwaith Gwella Busnes Powys 2018 (AM DIMM)

 Digwyddiadau'r Hydref 2018

Cyfle gwych ar gyfer eich busnes

Dewch draw i’ch digwyddiad agosaf a chwrdd â pherchnogion busnes eraill mewn lleoliad cyfeillgar ac anffurfiol.  Dewch i greu cysylltiadau, rhannu gwybodaeth a dysgu o brofiad eraill.

Bydd y sesiwn yn hysbysu sut y bydd Cyngor Sir Powys yn cynorthwyo busnesau lleol trwy Raglen Economi Gweledigaeth 2025 a gyhoeddwyd yn ddiweddar. Hefyd bydd Busnes Cymru, Cyflymu Cymru i Fusnesau, Banc Datblygu Cymru a nifer o sefydliadau cymorth busnes, wrth law i gynnig help a chyngor am ddim.

Bydd pawb yn derbyn llyfryn digwyddiad sy’n rhestru’r sefydliadau cymorth ym mhob digwyddiad.  Wrth archebu i fynd i ddigwyddiad, bydd gwesteion hefyd yn gallu “optio i mewn” i gynnwys eu manylion eu hunain yn y llyfryn i helpu gyda chyfleoedd rhwydweithio. 

Fformat Digwyddiad:

  • Croeso a rhwydweithio anffurfiol dros frecwast/ Bwffe

  • Prif Siaradwyr

 

  • Rhwydweithio anffurfiol gyda thé a choffi

Dyddiadau a lleoliadau dros dro* wedi’u cyhoeddi ar gyfer cyfres y digwyddiadau hydref 2018:

(06) Ystradgynlais - PM

14/11/18 18:30 - 21:30 

Sut i gysylltu â ni: regeneration@powys.gov.uk

bottom of page