top of page

Cyfeiriadur Busnesau Lleol Powys

Contractor

Cyfeiriadur Busnesau Lleol Powys

Yn chwilio am gynnyrch a gwasanaethau ym Mhowys..?

 ​

Cefnogwch fusnesau lleol a defnyddio’r gwasanaeth chwilio isod i’ch helpu chi ddod o hyd i wasanaethau sydd ar gael ym Mhowys.

A oes gennych chi fusnes ym Mhowys ..?

 

Gallwch ymuno am ddim a chael buddion ar unwaith gan gynnwys y dewis i dderbyn E-Newyddion Busnes Powys bob mis (yn electronig yn unig)

Chwilio
Categori
Busnes
Cyfeiriad
Ffon
Ebost
Gwefan
Garej
Test 1 Business Name
Test 1 Address
01597000001
test1@email.com
http://www.test1.com
Tafarn
Test 2 Business Name
Test 2 Address
01597000002
test2@email.com
http://www.test2.com
Garej
Test 3 Business Name
Test 3 Address
01597000003
test3@email.com
http://www.test3.com
Tafarn
Test 4 Business Name
Test 4 Address
01597000004
test4@email.com
http://www.test4.com
Garej
Test 5 Business Name
Test 5 Address
01597000005
test5@email.com
http://www.test5.com

Ymwadiad
Er bod Cyngor Sir Powys yn ceisio sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan yn fanwl-gywir, allwn ni ddim sicrhau y bydd y wybodaeth, y nwyddau, y gwasanaethau na'r graffeg gysylltiedig sy'n cael eu cyhoeddi ar y wefan yma yn fanwl-gywir, yn ddibynadwy, o natur orffenedig nac yn addas. Ni all Cyngor Sir Powys, ei weithwyr, ei gyflenwyr na phartïon eraill a fu'n ymwneud â chreu a darparu'r wefan yma fod yn atebol am unrhyw ddifrod uniongyrchol, anuniongyrchol, damweiniol, arbennig neu ddilynol am golled neu anghyfleustra yn sgil dibynnu ar gynnwys y wefan neu'n codi o ddefnyddio'r wefan yma.

bottom of page