Cyfeiriadur Busnesau Lleol Powys

Cyfeiriadur Busnesau Lleol Powys

Yn chwilio am gynnyrch a gwasanaethau ym Mhowys..?

 ​

Cefnogwch fusnesau lleol a defnyddio’r gwasanaeth chwilio isod i’ch helpu chi ddod o hyd i wasanaethau sydd ar gael ym Mhowys.

A oes gennych chi fusnes ym Mhowys ..?

 

Gallwch ymuno am ddim a chael buddion ar unwaith gan gynnwys y dewis i dderbyn E-Newyddion Busnes Powys bob mis (yn electronig yn unig)

Ymwadiad
Er bod Cyngor Sir Powys yn ceisio sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan yn fanwl-gywir, allwn ni ddim sicrhau y bydd y wybodaeth, y nwyddau, y gwasanaethau na'r graffeg gysylltiedig sy'n cael eu cyhoeddi ar y wefan yma yn fanwl-gywir, yn ddibynadwy, o natur orffenedig nac yn addas. Ni all Cyngor Sir Powys, ei weithwyr, ei gyflenwyr na phartïon eraill a fu'n ymwneud â chreu a darparu'r wefan yma fod yn atebol am unrhyw ddifrod uniongyrchol, anuniongyrchol, damweiniol, arbennig neu ddilynol am golled neu anghyfleustra yn sgil dibynnu ar gynnwys y wefan neu'n codi o ddefnyddio'r wefan yma.

© Grow In Powys 2020