top of page
Force for change.png

Cronfa Cyfamod y Lluoedd Arfog:  Rhaglen Grym am Newid

Mae grantiau am hyd at £20,000 ar gael ar gyfer prosiectau sy’n cefnogi cymunedau’r Lluoedd Arfog i fod yn llai ynysig ac i gymryd mwy o ran yn eu hardal leol.  Bydd y ddau gylch ariannu eleni yn cefnogi cymunedau lleol y Lluoedd Arfog wrth iddynt fynd i’r afael â’r anghenion sydd wedi codi oherwydd Covid-19. 

Bydd dau gylch ariannu: -

Dyddiad cau cyntaf – canol dydd 11 Medi 2020.

Ail ddyddiad cau – canol dydd 30 Tachwedd 2020.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth yn y fan yma: http://bitly.ws/9juq

bottom of page