top of page
imageedit_52_9685712467.png

Helpu i Dyfu Busnesau a Chymunedau Powys

​Helping to Grow Powys Businesses and Communities

Mae Gwasanaeth Adfywio Cyngor Sir Powys yn gweithio gydag amrywiaeth eang o bartneriaid i helpu busnesau lleol, mentrau cymdeithasol, mudiadau cymunedol ac unigolion.  Os ydych chi’n chwilio am gymorth i ddatblygu menter mae croeso i chi gysylltu â ni am gymorth a chyngor am ddim.

Powys County Council Economic Development & Regeneration Service, works with a wide range of partners to help local businesses, social enterprise, community organisations and individuals. If you are looking for assistance to develop an enterprise then contact us for free help and advice.

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

01597 827657

imageedit_52_9685712467.png

Yn agored a blaengar - Open and enterprising

bottom of page